Berekeningen

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke bouw- en regelgeving. Door middel van Bouwbesluitberekeningen toetst R&C Bouwconsultancy of er wordt voldaan aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

R&C Bouwconsultancy ondersteunt u graag bij het opstellen van die berekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en EPC-berekening (energieprestatiecoëfficiënt). Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen.

R&C Bouwconsultancy geeft u advies op maat, signaleert eventuele probleempunten, en draagt natuurlijk een passende oplossing aan.