Bouwkundig Ontwerp

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Met omgevingsvergunning of vergunningsvrij?
Wij vertalen uw wensen in een concreet plan en verzorgen al het noodzakelijke tekenwerk, berekeningen en noodzakelijke rapporten.

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in elke fase van uw bouwproces. Ons specialisme is het maken van uw voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag tekening, bestektekening, werktekening en 3D tekening.

Bouwtekeningen kunnen in verschillende situaties benodigd zijn. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente dienen er tekeningen van het desbetreffende object gemaakt te worden. Ook voor een vergunningvrij bouwplan kunt u tekeningen nodig hebben. Wilt u dit verder uitgewerkt hebben en bijvoorbeeld bestektekeningen of werktekeningen nodig hebben, dan kunnen wij dit uiteraard ook verzorgen. Ook kan zo zijn dat er van een bepaald object überhaupt geen tekeningen aanwezig zijn, en er bestaande toestand tekeningen gemaakt moeten worden.

Welk bouwkundig tekenwerk nodig is wordt in onderling overleg afgesproken en is afhankelijk van het type project. Als u uw project volledig uitgewerkt wilt hebben vanaf ontwerp en/of bouwaanvraag tot en met de werktekeningen, dan zult u bij een groter project (utiliteitsbouw) meer tekenrondes nodig hebben dan bij een kleiner (particulier) project.

Tevens verzorgen de aanvraag om omgevingsvergunning en begeleiden het gehele procedure met de gemeente.