Bouwmanagement

Elk bouwproject is uniek door zijn doelstellingen en randvoorwaarden in een complex van processen van;
- Ontwerpen
- Begroten
- Bestekken
- Coördineren
- Controleren
- Aanbesteden
- Gunnen
- Contracteren
- Uitvoeren
- Opleveren
- Etc.
Of wij nu het gehele bouwproject begeleiden of een onderdeel ervan, het gehele bouwproces van A tot Z kunt u overlaten aan R&C Bouwconsultancy.