Brandveiligheid

De door de overheid worden hoge eisen gesteld aan de brandveiligheid van uw pand. R&C Bouwconsultancy is gespecialiseerd op het gebied van brandveiligheid en faciliteert hierin de opdrachtgever en het bevoegd gezag (gemeente). Door een bijdrage te leveren voorafgaand en tijdens het vergunningstraject trachten wij het proces van plantoetsing vlot te laten verlopen. Ook tijdens de uitvoering kunnen wij het bouwproces vlot laten verlopen en kunnen grote faalkosten en vertraging worden voorkomen. Bij een aantal risicovolle soorten gebruik dient er een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te worden aangevraagd of een gebruiksmelding te doen bij de gemeente. Dit traject kunnen wij geheel voor u verzorgen.